پیشگفتار

به نام خداوند جان و خرد

از توجه شما سپاسگزارم و ورودتان به اين سايت را خوش آمد می گويم.
اين سايت جهت آشنايی هموطنان و فراگیران علوم پزشکی با رشته تخصصی طب فيزيکی و بيماریهای مربوطه ایجاد شده است .
 نهايت دقت در جهت علمی، دقيق و جديد بودن مطالب به کار گرفته شده است اما بايد متذکر شوم که مطالب ارائه شده صرفا‘ جهت افزايش آگاهی شما بوده و نمی توانند جايگزين توصيه های پزشک گردند.

اميدوارم اطلاعات موجود در اين سايت مورد استفاده شما واقع گردد