توقف استاتین ها و شانس بروز بیماری پارکینسون

در یک مطالعه مشاهده ای که  در مجله مغز و اعصاب به چاپ رسیده است عنوان شده که بیمارانی که داروهای ضد چربی از نوع استاتینهای خود را  متوقف میکنند ( انواع  لیپوفیلیک  ونه هیدروفیل) افزایش خطر برای بروز بیماری پارکینسون دارند. استاتین ها ی چربی دوست شامل: سیمواستاتین، لووستاتین و آتورواستاتین می باشند.در حالی که استاتین های هیدروفیل شامل روزوواستاتین و پراواستاتین هستند.


منبع: Neurology journal             تاریخ : 2013-07-26               تعداد بازدید :