خانم قد بلندتر، خطربیشتر سرطان؟

پژوهشگران به بررسی ارتباط بین قد و خطر ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان دریک طرح بهداشتی پرداختند که از میان 145000 زن در طی حدود 12 سال پیگیری، 14 درصد به سرطان مهاجم دچار شدند. 

پس از بررسی نتایج مشخص شد که خطر ابتلا به سرطان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بطوریکه با هر  افزایش 10 سانتی متری (4 اینچ) ارتفاع شانس سرطان 13% اضافه گردید. به طور خاص، خطرات برای انواع سرطان زیر افزایش مشخصی پیدا کرد: پستان، روده بزرگ ، آندومتر، ملانوم، ملانوم متعدد، تخمدان، رکتوم، کلیه و تیروئید. 

محققان می گویند قد بلندتر صرفا شاخصی است برای اینکه ظن بیشتری برای سرطان در نظر گرفته شود نه اینکه خود به تنهایی یک عامل خطر محسوب شود.


منبع: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention article             تاریخ : 2013-07-26               تعداد بازدید :