افزایش خطر نوروپاتی محیطی در مصرف فلوروکینولون

سازمان غذا و داروی آمریکا اخیرا  این  افزایش ریسک نوروپاتی محیطی را هشدار می دهد.این خطر با فلوروکینولون های خوراکی و تزریقی مشاهده شده است، اما با انواع موضعی گزارش نگردیده است.

 نوروپاتی محیطی هر زمان در طول دوره درمان میتواند اتفاق بیفتد و برای ماه ها یا سال ها باقی بماند یا دائمی باشد.

در صورتی که بیماران دچار علائم نوروپاتی محیطی در بازوها و پاها، از جمله درد، سوزش، بی حسی، و یا ضعف و تغییر در احساس به لمس یا دما پیدا نمایند باید با پزشک خود تماس بگیرند . ازمعروفترین داروهای این دسته به سیپروفلوکساسین میتوان اشاره نمود.


منبع: FDA MedWatch safety alert             تاریخ : 2013-08-16               تعداد بازدید :