مصرف داروهای ضد چربی استاتینی و افزایش شانس آب مروارید !

مصرف داروهای ضد چربی استاتینی ممکن است شانس آب مروارید را افزایش دهند.در مقایسه ای که بین 7000 مصرف کننده و 7000 فردی که این نوع داروها را مصرف نمیکردند نشان داده شد شانس آب مروارید 9 درصد افزایش میابد.هر چند این گزارش ریسک بالایی را عنوان کرده است اما همچنان در مواردی که مصرف دارو اجتناب ناپذیر و به نفع بیمار است باید تجویز گردد. 


منبع: JAMA Ophthalmology article             تاریخ : 2013-11-04               تعداد بازدید :