آموزش بیماران
آموزش بیماران، پمفلت های آموزشی، مقالات آموزشی و سوالات رایج پزشکی

شامل سه بخش می باشد که در بخش اول به درج سئوالات متداول و پاسخ های آن احتمالی کاربران توسط اینجانب پرداخته شده است در بخش دوم تعدادی پمفلتهای آموزشی که که مطمئنا مورد توجه شما قرار خواهد گرفت و در نهایت بخش مربوط به مطالب مفید آموزشی که در آن مقالات کاربردی و مورد استفاده برای عموم گذارده می شود.