معرفی
دکتر علیرضا اشرف

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا اشرف
- متولد 1352- تهران
- متاهل
- فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی شیراز- 1377
- فارغ التحصیل دوره تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی از دانشکده پزشکی شیراز - 1382
- رتبه اول بورد تخصصی ایران در رشته  طب فیزیکی و توانبخشی- 1382
- دوره تکمیلی توانبخشی بیماریهای سیستم عصبی- آمریکا- 1388
- استاد گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی شیراز
- مدیر آموزشي گروه طب فيزيکي و توانبخشی
- معاونت پژوهشی  مراکز تحقیقات سوختگی و سالمندی دانشگاه
 - عضو کمیته کشوری ارزشیابی رشته طب فیزیکی و توانبخشی
- عضو کمیته تدوین دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) طب ضایعات نخاعی
- عضو هیات ممتحنه دانشنامه تخصصی(بورد) رشته طب فیزیکی و توانبخشی

برای مشاهده لیست کلیه مقالات اینجانب کلیک کنید.