نرمشهاي اصلاحی پشت گرد (کيفوزيس)

انحنا داشتن (تحدب) ستون فقرات در قسمت پشت تا حدي طبيعي است. اما وقتي اين انحنا از حد مشخصي بيشتر شود، به آن کيفوز (Kyphosis) يا قوز مي گويند. کيفوز ستون مهره به علت تغيير شکلي که در تنه ايجاد ميکند براي بيماران بسيار ناخوشايند است.کيفوز يک اختلال ستون فقرات است که در کودکان يا بزرگسالان رخ مي دهد.
اين اختلال باعث پشت بر آمده يا کوهان دار مي شود. اگر قوس ستون فقرات سينه اي از 50 درجه بيشتر باشد، غير طبيعي محسوب مي شود.

انواع قوز يا کيفوز
 کيفوز وضعيتي: شايع ترين نوع کيفوز ستون مهره است و در واقع افزايش قوسي است که به طور طبيعي در ستون مهره سينه اي وجود دارد. اين عارضه بيشتر در نوجوانان ديده مي شود و در دختران بيشتر است. اين بيماري به ندرت دردناک است. کيفوز وضعيتي به ندرت موجب بروز مشکلي در زمان بزرگسالي مي شود.

- برای مشاهده کامل پمفلت دانلود نمائید.