نرمشهاي اصلاحی پای ضربدري (ایکس)

پاي به شکل X را ژنو والگوم Genu valgum مي گويند. اين وضعيت در بچه ها نياز به درمان ندارد چون با بالا رفتن سن خودبخود خوب مي شود. در صورت شديد بودن ژنووالگوم که حتي تا سنين 11-10 سالگي خوب نشده است ممکن است نياز به عمل جراحي وجود داشته باشد. گاهي ژنو والگوم به علل بيماري هايي مانند راشيتيسم يا بعضي بيماري هاي مادرزادي بوجود مي ايد که برحسب مورد پزشک معالج اقدام به درمان آنها مي کند.

پای ضربدري:
زانوي ضربدري نوعي تغيير شکل زاويه اي در اندام تحتاني است که معمولاً در طول دوران کودکي بين سنين 2 تا 6 سال ديده مي شود.  در اين عارضه خط زانو با ران و مچ پا در يک امتداد نيست. در وضعيت طيبعي اگر شخص زانوها را به هم نزديک کند مي تواند قوزک هاي داخلي پا را هم بهم نزديک کند. بنابراين زانوي ضربدري زماني است که زانوهاي کودک به هم نزديک شده در حالي که قوزک هاي پاي او از هم دور شده اند.

- برای مشاهده کامل پمفلت دانلود نمائید.